ภาษาไทย | English
SignIn!! Article


Web Stat
Open Web 05/07/2013
Last Update 08/10/2019
All Pageviews
All Products/Service 824


Product/Service Categories
Product/Service Price Index
View All Categories (824)
 Luang-Por SA-NIT ,LUM-BUA-ROI Temple
 Luangpor NUAM ,PHOSEECHAROEN temple
 Luangpor Muang ,YANGNGAM temple
 Luangpor MAHAPHO ,KHLONGMON temple
 Luangpor SAWAT ,PASAN U-DOM temple
 Luangphor CHURN,COKTHONG temple
 KruBa WASIN ,SRITHANNOK Temple
 Arjarn PRAKLONG RUNCHAREON
 Lp.Mian ,Janiangvanaram temple
 Kruba Bang ,Ban Ta Nhoad temple
 Arjarn WIT JUNHOM
 Arjarn TOI PHOSEECHAROEN
 Amulets zone Central region
 Amulets zone Northern region
 Amulets zone Southern region
 Amulets zone Easthern region
 Amulets zone Western region
 Amulets zone Northeast region
 Takrut for Merciful of Trade
 Takrut for Charm of Love
 Takrut for Superpower
 Takrut for Invulnerable (immortal)
 The Talisman type Animals
 Fetish
 Loog Om
 Kuman ,Ruk-Yom ,Inn
 Vaiśravaṇa,Giant
 Ganesha
 Hun Pa Yon
 Khun Pan
 Si-Phueng and Oil
 Garuda and Nagaraja
 Biagae
 Rahu
 Hermit
 Pidta
 Salika
 Four ears Five eyes
 Jatukham RammathepNewsletters
Please input email
Product/Service
Product/Service >>> Luang-Por SA-NIT ,LUM-BUA-ROI Temple

Luang-Por SA-NIT ,LUM-BUA-ROI Temple


Luang-Por SA-NIT, LUM-BUA-ROI Temple, the nickname "YA-SIN-THA-RO”

Born on April 91925 (in the reign of King Rama VI) at Ban Bang Kung, Bang Kung, Si Maha Pho, Prachin Buri. When he was ordained at THA-RUEA Temple on April 281948.There was the provost Luang-Por TEE, TAO-UTHONG Temple, Prachinburi is a preceptor.

In 1953, after the ordained 6 years,He traveled to Prachin Buri. He find a famous teacher created and chanted "Crocodile TONE" with master Seng former abbot of SAN-SEE Temple. The first to create and chant "Crocodile TONE" around the year 1927 is a black lead metal. He also studied traditional medicine from. Provost Luang-Por TEE, TAO-UTHONG Temple and went to study the magic of Luang-Por THONG-DUM, KHOK-MHOR Temple, Nakhon Sawan. and successful both the traditional pharmacopoeia and treatment as well.

Luang-Por SA-NIT, He died on March 141999. Total age 74 years, and was cremated on March 182001. 

His sacred objects include:

“PHA-YA-TAO-RUEAN” as Turtle is made of soapstone. The size is small to very large. And also made of “KA-RAI-THONG” as gold-plated metal. The power of compassion trade

“JOR-RA-KAE-TONE” as Crocodile. Created by many generations. The first version has two models are entirely made of lead called “JOR-RA-KAE-HANG-TON” and made of three metal called “JOR-RA-KAE-SAM-GA-SUT”. The second version made of lead is called “JOR-RA-KAE-THOR-BOR” The power of invulnerable

“NOK-SA-RI-KA” as Bird. Created by two generationsThe first version is entirely made of powder. The second version has two models are entirely made of powder and metal The power of compassion trade

There are also His made sacred object, amulets, buddhist statue and fetish many more.


Crocodile (1st version Year 2509 BE) Lp.SANIT ,LUMBUAROI temple

Code: 001420
โทรสอบถามเท่านั้น (Call to shop only)
Luang phor SANIT ,LUMBUAROI temple , Nakhon Nayok Province
Availability : Out of Stock
 
  อีเมล์บอกเพื่อน
Sa-Li-Ka 1st version (Bird) Lp.SANIT ,LUMBUAROI temple

Code: 001419
โทรสอบถามเท่านั้น (Call to shop only)
Luang phor SANIT ,LUMBUAROI temple , Nakhon Nayok Province
Availability : Out of Stock
 
  อีเมล์บอกเพื่อน
Chaplet (108 Rock) Luang phor SANIT ,LUMBUAROI temple

Code: 001418
โทรสอบถามเท่านั้น (Call to shop only)
Luang phor SANIT ,LUMBUAROI temple , Nakhon Nayok Province
Availability : Out of Stock
 
  อีเมล์บอกเพื่อน
Sa-Li-Ka (Type Rice grain) 1st version (Bird) Lp.SANIT ,LUMBUAROI temple

Code: 001417
โทรสอบถามเท่านั้น (Call to shop only)
Luang phor SANIT ,LUMBUAROI temple , Nakhon Nayok Province
Availability : Out of Stock
 
  อีเมล์บอกเพื่อน
Turtle Rock Small size (With Oil in case original) Lp.SANIT ,LUMBUAROI temple

Code: 001416
โทรสอบถามเท่านั้น (Call to shop only)
Luang phor SANIT ,LUMBUAROI temple , Nakhon Nayok Province
Availability : In Stock
33
  อีเมล์บอกเพื่อน
Turtle Rock (Big size) Lp.SANIT ,LUMBUAROI temple

Code: 001415
โทรสอบถามเท่านั้น (Call to shop only)
Luang phor SANIT ,LUMBUAROI temple , Nakhon Nayok Province
Availability : In Stock
33
  อีเมล์บอกเพื่อน
Turtle Rock (Big size) Lp.SANIT ,LUMBUAROI temple

Code: 001414
โทรสอบถามเท่านั้น (Call to shop only)
Luang phor SANIT ,LUMBUAROI temple , Nakhon Nayok Province
Availability : In Stock
33
  อีเมล์บอกเพื่อน
Turtle Rock (Big size) Lp.SANIT ,LUMBUAROI temple

Code: 001413
โทรสอบถามเท่านั้น (Call to shop only)
Luang phor SANIT ,LUMBUAROI temple , Nakhon Nayok Province
Availability : In Stock
33
  อีเมล์บอกเพื่อน
Turtle Rock (Big size) Lp.SANIT ,LUMBUAROI temple

Code: 001412
โทรสอบถามเท่านั้น (Call to shop only)
Luang phor SANIT ,LUMBUAROI temple , Nakhon Nayok Province
Availability : In Stock
33
  อีเมล์บอกเพื่อน
Turtle Rock (Big size) with tray Lp.SANIT ,LUMBUAROI temple

Code: 001411
โทรสอบถามเท่านั้น (Call to shop only)
Luang phor SANIT ,LUMBUAROI temple , Nakhon Nayok Province
Availability : In Stock
33
  อีเมล์บอกเพื่อน
Turtle Rock (Big size) with tray Lp.SANIT ,LUMBUAROI temple

Code: 001410
โทรสอบถามเท่านั้น (Call to shop only)
Luang phor SANIT ,LUMBUAROI temple , Nakhon Nayok Province
Availability : In Stock
33
  อีเมล์บอกเพื่อน
Turtle Rock (Big size) with tray Lp.SANIT ,LUMBUAROI temple

Code: 001409
โทรสอบถามเท่านั้น (Call to shop only)
Luang phor SANIT ,LUMBUAROI temple , Nakhon Nayok Province
Availability : In Stock
33
  อีเมล์บอกเพื่อน
Turtle Rock (Big size) with tray Lp.SANIT ,LUMBUAROI temple

Code: 001408
โทรสอบถามเท่านั้น (Call to shop only)
Luang phor SANIT ,LUMBUAROI temple , Nakhon Nayok Province
Availability : In Stock
33
  อีเมล์บอกเพื่อน
Turtle Rock (Big size) with tray Lp.SANIT ,LUMBUAROI temple

Code: 001407
โทรสอบถามเท่านั้น (Call to shop only)
Luang phor SANIT ,LUMBUAROI temple , Nakhon Nayok Province
Availability : In Stock
33
  อีเมล์บอกเพื่อน
Turtle Rock Small size  Lp.SANIT ,LUMBUAROI temple

Code: 001406
โทรสอบถามเท่านั้น (Call to shop only)
Luang phor SANIT ,LUMBUAROI temple , Nakhon Nayok Province
Availability : In Stock
33
  อีเมล์บอกเพื่อน
Turtle Rock Small size  Lp.SANIT ,LUMBUAROI temple

Code: 001405
โทรสอบถามเท่านั้น (Call to shop only)
Luang phor SANIT ,LUMBUAROI temple , Nakhon Nayok Province
Availability : In Stock
33
  อีเมล์บอกเพื่อน
Turtle Rock Small size (with case) Lp.SANIT ,LUMBUAROI temple

Code: 001404
โทรสอบถามเท่านั้น (Call to shop only)
Luang phor SANIT ,LUMBUAROI temple , Nakhon Nayok Province
Availability : In Stock
33
  อีเมล์บอกเพื่อน
Holy water bowl Lp.SANIT ,LUMBUAROI temple

Code: 001403
โทรสอบถามเท่านั้น (Call to shop only)
Luang phor SANIT ,LUMBUAROI temple , Nakhon Nayok Province
Availability : In Stock
33
  อีเมล์บอกเพื่อน
Turtle Rock Small size  Lp.SANIT ,LUMBUAROI temple

Code: 001402
โทรสอบถามเท่านั้น (Call to shop only)
Luang phor SANIT ,LUMBUAROI temple , Nakhon Nayok Province
Availability : In Stock
33
  อีเมล์บอกเพื่อน
Turtle Rock (Big size) with tray Lp.SANIT ,LUMBUAROI temple

Code: 001181
โทรสอบถามเท่านั้น (Call to shop only)
Luang phor SANIT ,LUMBUAROI temple , Nakhon Nayok Province
  อีเมล์บอกเพื่อน
Buddha with Stone Egg (Year 2533) Lp.SANIT ,LUMBUAROI temple

Code: 001179
โทรสอบถามเท่านั้น (Call to shop only)
Luang phor SANIT ,LUMBUAROI temple , Nakhon Nayok Province
  อีเมล์บอกเพื่อน
Mae-Nang-Kwuck with Stone Egg (Year 2533) Lp.SANIT ,LUMBUAROI temple

Code: 001178
โทรสอบถามเท่านั้น (Call to shop only)
Luang phor SANIT ,LUMBUAROI temple , Nakhon Nayok Province
  อีเมล์บอกเพื่อน
Turtle Rock (Big size)  with tray Lp.SANIT ,LUMBUAROI temple

Code: 001177
โทรสอบถามเท่านั้น (Call to shop only)
Luang phor SANIT ,LUMBUAROI temple , Nakhon Nayok Province
  อีเมล์บอกเพื่อน
Turtle Rock (Big size - 5 inch) Lp.SANIT ,LUMBUAROI temple

Code: 001161
โทรสอบถามเท่านั้น (Call to shop only)
Luang phor SANIT ,LUMBUAROI temple , Nakhon Nayok Province
  อีเมล์บอกเพื่อน
Phra-Si-Wa-Lee (year 2509 BE) Luang phor SANIT ,LUMBUAROI temple

Code: 001153
โทรสอบถามเท่านั้น (Call to shop only)
Luang phor SANIT ,LUMBUAROI temple , Nakhon Nayok Province
  อีเมล์บอกเพื่อน
Turtle Rock Small size (With silver case) Lp.SANIT ,LUMBUAROI temple

Code: 001150
โทรสอบถามเท่านั้น (Call to shop only)
Luang phor SANIT ,LUMBUAROI temple , Nakhon Nayok Province
  อีเมล์บอกเพื่อน
Phra-Gring (3 Kings) Big size (year 2518) Luang phor SANIT ,LUMBUAROI temple

Code: 001145
โทรสอบถามเท่านั้น (Call to shop only)
Luang phor SANIT ,LUMBUAROI temple , Nakhon Nayok Province
  อีเมล์บอกเพื่อน
Turtle Rock (Big size) with tray Lp.SANIT ,LUMBUAROI temple

Code: 001144
โทรสอบถามเท่านั้น (Call to shop only)
Luang phor SANIT ,LUMBUAROI temple , Nakhon Nayok Province
  อีเมล์บอกเพื่อน
Turtle Rock (Big size) with tray Lp.SANIT ,LUMBUAROI temple

Code: 001126
โทรสอบถามเท่านั้น (Call to shop only)
Luang phor SANIT ,LUMBUAROI temple , Nakhon Nayok Province
  อีเมล์บอกเพื่อน
Turtle Rock (Big size) with tray Lp.SANIT ,LUMBUAROI temple

Code: 001125
โทรสอบถามเท่านั้น (Call to shop only)
Luang phor SANIT ,LUMBUAROI temple , Nakhon Nayok Province
  อีเมล์บอกเพื่อน


Total: 131:               
 
   1 2 3 4 5 Next    Last       Go to: Go

Hot Product/Service...
Crocodile (1st version Year 2509 BE) Lp.SANIT ,LUMBUAROI temple
โทรสอบถามเท่านั้น (Call to shop only)
Sa-Li-Ka 1st version (Bird) Lp.SANIT ,LUMBUAROI temple
โทรสอบถามเท่านั้น (Call to shop only)
Chaplet (108 Rock) Luang phor SANIT ,LUMBUAROI temple
โทรสอบถามเท่านั้น (Call to shop only)
Sa-Li-Ka (Type Rice grain) 1st version (Bird) Lp.SANIT ,LUMBUAROI temple
โทรสอบถามเท่านั้น (Call to shop only)
Turtle Rock (Big size) Lp.SANIT ,LUMBUAROI temple
โทรสอบถามเท่านั้น (Call to shop only)
Holy water bowl Lp.SANIT ,LUMBUAROI temple
โทรสอบถามเท่านั้น (Call to shop only)
Buddha with Stone Egg (Year 2533) Lp.SANIT ,LUMBUAROI temple
โทรสอบถามเท่านั้น (Call to shop only)
Phra-Si-Wa-Lee (year 2509 BE) Luang phor SANIT ,LUMBUAROI temple
โทรสอบถามเท่านั้น (Call to shop only)
Rat and Cat (Rock) Lp.SANIT ,LUMBUAROI temple
โทรสอบถามเท่านั้น (Call to shop only)
Ha Nu Man Rope Lp.SANIT ,LUMBUAROI temple
โทรสอบถามเท่านั้น (Call to shop only)
Somdej quot;Or-Ra-Hung-Geep-Buaquot; Year 2486 BE Lp.SANIT ,LUMBUAROI temple , Nakhon Nayok Provin
โทรสอบถามเท่านั้น (Call to shop only)
Statury (Year 2536 BE) Silver plated pattern Lp.SANIT ,LUMBUAROI temple
โทรสอบถามเท่านั้น (Call to shop only)
 


Home  |  Product  |  Webboard  |  About Us  |  Article  |  Payment  |  Contact Us

© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.